9.1.2017 / Gösterim Sayısı : 1383

İl Proje Değerlendirme Komisyonu KKYDP - 11. Etap Eksik Belgeleri Olduğu Belirlenen Yatırımcıların Listesi

           21 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olan  "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)" kapsamında yapılan başvurular ilgili tebliğ kapsamında kurulan İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından mevzuat çerçevesinde değerlendirilmeye alınmıştır. Tebliğin "Yatırım başvurularının idari uygunluk açısından incelenmesi" başlıklı 25. Maddesi uyarınca yapılan inceleme sonucunda, sistem üzerinden yapılan başvuru sürecinde yüklenilen belgelerde eksiklik olan proje başvuruları belirlenmiştir.

         Tebliğin 25/3. Maddesinde belirtilen "Eksik belge ve/veya dokümanı olan başvurulara ait eksiklikler, il müdürlüğünün ilan panosunda ve il müdürlüğü internet sayfasında yedi gün süre ile ilan edilir. Bu süreyi takiben yedi gün içinde söz konusu başvuru sahipleri, sistem üzerinde eksik evrak tamamlama bölümünden belge ve/veya dokümanlarını sisteme yükleyerek tamamlar. Ancak belgeler son başvuru tarihinden sonraki bir tarihi içeremez. İlk başvuruda yüklenen hiçbir belge ve/veya dokümanda düzeltme veya değiştirme yapılamaz. Belge ve/veya doküman eksikliklerinin ilan edilmesini takiben yedinci günün sonunda sistem evrak eklemeye kapatılır ve bu tarihten sonra evrak kabul edilmez. Eksik veya hatalı evrak tamamlama sistem üzerinden yapılır." Hükmü uyarınca bu liste 7 gün boyunca (09/01/2017- 15/01/2017) ilan edilecek olup, açılacak olan sistem üzerinden eksik belgelerin yükleme işlemi ise takip eden 7 gün (16/01/2017-22/01/2017) içerisinde gerçekleştirilecektir.

​Not: KKYDP Ekonomik yatırım başvurularından 55 TL başvuru ücreti alınmaktadır. Ücretin; Müdürlüğümüz döner sermayesi T.C. Ziraat Bankası Erenler Şubesindeki "TR 2900 0100 2117 2951 6341 5006" iban numaralı hesabına açıklama kısmına "KKYDP Ekonomik Yatırım Programları Başvuru Bedeli" ve yatırımcı ismi belirtilerek yatırılması ve dekontun diğer belgeler kısmından sisteme yüklenmesi gerekmektedir.11.Etap Eksik Belge Yatırımcı Listesi SAKARYA.PDF​ 

''