23.1.2017 / Gösterim Sayısı : 892

Ovalarımız Koruma Altında...

#Büyük Ova Projesi

          5403 sayılı Toprak Koruma ve arazi Kullanımı Kanununun 14. Maddesinde belirtildiği üzere "Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar; kurul veya kurulların görüşü alınarak, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile büyük ova koruma alanı olarak belirlenir." denmektedir.

          Bu kapsamda Bakanlığımızca İlimizde tarımsal potansiyeli yüksek büyük ovaların belirlenmesi çalışmaları başlatılmış, İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca yaklaşık bir yıl boyunca yürütülen faaliyetler neticesinde İlimizde büyük ova ilanı yapılması uygun görülen alanlar tespit edilerek Toprak Koruma Kurulunun 08.11.2016 tarihli toplantısında görüşülmüş ve son düzenlemelerle oluşturulan 5 adet Büyük Ova ilanın yapılması için Bakanlığımıza teklif edilmiştir.

            Bu kapsamda 21.01.2017 tarih ve 29955 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Bazı Ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin karar gereğince,

İlimizde aşağıdaki 5 adet büyük ova koruma alanı olarak belirlenmiştir.

1-      Aşağı Karasu Ovası ( 900,7 ha)

Kuzeyinde Akkum, Konacık mahalleleri, batısında Akgöl, doğusunda Ceylandere Mahallesi ve güneyinde Adatepe ve Tepetarla mahalleleri sınır teşkil etmektedir.

2-      Ferizli Ovası         ( 3031,2 ha)
Kuzeyinde Koyunağılı ve Ağacık mahalleleri, batısında Teberik, Tokat ve Seyifler mahalleleri, Güneyinde Sinanoğlu, Kurumeşe, Limandere mahalleleri ve Doğusunda Tepetarla mahallesi sınır teşkil etmektedir.
 3-      Pamukova Ovası     ( 7580,3 ha)

Kuzeyinde Oruçlu, Turgutlu, Tokgöz Mahalleleri ile Adapazarı-Bilecik yolunun bir kısmı, Doğusunda Geyve , güneyinde Bozören, Çengel mahalleleri ile batısında Adapazarı Bilecik yolu sınır teşkil etmektedir.

 4-      Sakarya Ovası          ( 29778,8 ha)

Kuzeyinde Yeniköy, İsmailefendi mahalleleri, Batısında Poyrazlar Gölü, Güneyinde Karapürçek, Yazılı, Akyazı-Altındere ile Doğusunda Çayırbaşı, Akarca  Uzuncaorman mahalleleri sınır teşkil etmektedir.

5-      Söğütlü Ovası           ( 4574 ha)

Kuzeyinde Yeni Mahalle ve Ferizli, Doğusunda Soğucak, Kurudil, Güneyinde Ekizcemüslim, Çaltıcak, Harmantepe mahalleleri ile Batısında Karadere, Camili mahalleleri sınır teşkil etmektedir.

         Yukarıda belirtilen büyük ova sınırları kapsamında İlimizde toplam 45 bin 865 ha tarım alanı koruma altına alınmıştır.

Büyük ovalarda bulunan tarım arazileri hiçbir surette amacı dışında kullanılamaz. Ancak alternatif alan bulunmaması, kurul veya kurullarca uygun görüş bildirilmesi şartıyla;

a ) Tarımsal amaçlı yapılar,

b) Bakanlık ve talebin ilgili olduğu Bakanlıkça ortaklaşa kamu yararı kararı alınmış faaliyetler, için tarım dışı kullanımlara Bakanlıkça izin verilebilir.

         Bu teklifin Bakanlığımıza sunulmasından bu yana, tarım topraklarının amaç dışı kullanımına ilişkin bilgi ve belgeye dayanmadan kamuoyunda kaygı oluşturacak mahiyette değişik kişi ve kuruluşların medya organlarında çeşitli beyan ve deklarasyonlarda bulundukları görülmüştür. Bu haberlere cevap verilmeden ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapmadan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenmiştir.

       İlimizdeki 5 adet büyük ovayı kapsayan ve tüm sınırlarıyla koruma altına alan bu düzenlemenin İlimiz tarımının geleceği adına hayırlı olmasını diliyoruz.​​


''