27.2.2017 / Gösterim Sayısı : 486

Arazi Etüt Raporu Hazırlanması Hizmetiçi Eğitimi Tamamlandı !

#ARAZİ ETÜT RAPORU HAZIRLANMASI HİZMETİÇİ EĞİTİMİ

İlimiz fındık parsellerinin ruhsatlılık durumuna ilişkin veriler ile yerinde yapılan incelemeler sonucu elde edilen verilerin farklı olduğu tespit edilen fındık parselleri ile ilgili olarak, Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün konu ile ilgili görüşlerinde ''Toprak ve Arazi Sınıflaması Standartları Teknik Talimatı'' doğrultusunda hazırlanması gereken arazi etüt raporlarının, "Toprak ve Arazi Sınıflaması Standartları Teknik Talimatında" belirtilen hizmet içi eğitimden geçmiş mühendislerce yapılması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Arazileri Değerlendirme Başkanlığınca talebimiz üzerine görevlendirilen eğiticiler tarafından, 5403 sayılı kanun uygulamalarında çalışan ve eğitim sertifikası bulunmayan İl/İlçe Müdürlüğümüzde görevli personele İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda 20-22 Şubat tarihleri arasında 3 gün süre ile eğitim düzenlenmiştir.

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulamaları ile ilgili olarak Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı, Toprak Örneği alma, Toprak Sınıflama Raporu gibi konularda teorik eğitimin yanı sıra Adapazarı ve Erenler ilçelerindeki fındık bahçelerinde uygulamalı eğitim çalışmaları yapılmıştır.

İlçe Müdürlüklerimize sorunlu parseller ile ilgili yapılacak olan başvuruların, eğitim alan personellerimizce yerinde tespiti ile İlimizdeki hizmet akışının hızlandırılması hedeflenmiştir. 

''